Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod: www.espresshop.cz
Společnost: co-bean, s.r.o.
Se sídlem: Jaromírova 688/45, 128 00  Praha 2
IČ/DIČ: 047 20 776
E-mailová adresa: info@co-bean.cz
Telefonní číslo: +420 604 784 205

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží / o poskytnutí těchto služeb:

  • Datum objednání /datum obdržení:
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (např.: hotovost, platba kartou):
  • a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

_____________, Dne _______________,______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)